top of page

Diaconie

52212371-b9cc-4adc-8b7e-1fe9d9f4fe5b_edited.jpg

Zien en handelen

De dienst van de barmhartigheid is een zaak van de gehele gemeente en staat centraal in ons diaconaal handelen, dat wil zeggen dat wij als leden van de gemeente van Jezus Christus en als diaken in het bijzonder geroepen zijn om oog en oor te hebben voor (groepen van) mensen, die in de knel zijn geraakt, en voor omstandigheden in de samenleving, die dit veroorzaken, met de bedoeling om samen met deze mensen als bondgenoten te zoeken naar oplossingen voor deze knelsituaties.

 

Ons diaconaal handelen wordt geïnspireerd vanuit het Evangelie van Jezus Christus met de Bijbel als grondslag. Diaconale arbeid mogen we verrichten in navolging van Jezus Christus, die kwam om te dienen en Zijn leven heeft gegeven tot een losprijs voor velen. Waarachtig dienen van onze naaste ontspringt aan de liefde die van boven komt en ons in Christus wordt geschonken.

De eerste taak van de diakenen is het voortdurend stimuleren en oproepen van de gemeenteleden tot de dienst der barmhartigheid. Als een gemeente diakenen tot het ambt heeft geroepen, betekent dit allerminst dat daarmee de eigen taak uit handen is gegeven. De diaconale taak hoort tot het wezen van de kerk. Het gaat erom dat de kerkelijke gemeente ook een diaconale gemeente is. Dat betekent dat diaconaat niet alleen een zaak is van de diaconie, maar een zaak die heel de gemeente raakt.

Diakenen motiveren de gemeenteleden om te geven voor diaconale doeleinden en dragen zorg voor de inzameling van de diaconale gelden. De diaconie beheert de diaconale gelden en goederen en stelt vast voor welke diaconale doelen de gelden bestemd worden.

 

De mogelijke aandachtsvelden voor de diaken kunnen een groot aantal verschillende probleemvelden bestrijken, bijvoorbeeld vragen rond arbeid en milieu, zieken en gehandicapten, mensenrechten en (etnische) minderheden, ontwikkelingssamenwerking en werelddiaconaat, ouderen, jeugd, recreatie, verslaving, gevangenen, vrede en veiligheid, welzijn en persoonlijke financiële hulpverlening.

De Diaconie werkt volgens haar beleidsplan aan drie speerpunten: 1. Het stimuleren van de Protestantse Gemeente om haar diaconale roeping te verstaan. 2. Diaconaat in de stad Wageningen, met een focus op armoede en vluchtelingen, en 3. Het versterken van de samenwerking met de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 

Taken en uitdagingen  

IMG_9095_edited.jpg
inloop_centrum_edited.jpg

Diaconaat in de stad Wageningen

Voor het diaconaat in de stad Wageningen werkt de Diaconie nauw samen met de volgende vier maatschappelijke organisaties: Vluchtelingenwerk Wageningen, Vluchtelingen Onder Dak, Schuldhulpmaatje en het Diaconaal Inloophuis. Alle vier organisaties zijn gehuisvest in Markt 17 dat eigendom is van de Diaconie en wordt verhuurd aan deze organisaties. 

Voor het kunnen verlenen van financiële noodhulp zijn er drie verschillende fondsen : het ondersteuningsfonds (dat is bedoeld voor eigen gemeenteleden), het noodfonds (dat is bedoeld voor alle inwoners van Wageningen) en het vluchtelingenfonds.  

De Diaconie en de speciale werkgroep Vakantiedelen stellen gemeenteleden in staat die graag even op vakantie willen maar hiervoor niet de financiële middelen hebben. 

In de maand december voert de Diaconie twee grote acties: de actie Hartenwens (voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens) en de Kerstgaven-actie (voor gezinnen die een extraatje rond de Kerst kunnen gebruiken). Voor de Kerstgaven-actie wordt nauw samengewerkt met de maatschappelijke organisaties van Markt 17 en met Solidez.

Diaconaat en Zending in de wereld

De werkgroep ZWO speelt een voortrekkers rol op het terrein van diaconaat en zending in de wereld

Meer info over ZWO vindt u op deze pagina

Een van de belangrijkste activiteiten betreft de ondersteuning van Iljo de Keijzer in de Filipijnen. Meer informatie daarover op deze pagina

IMG_3672_edited.jpg
Kopie van Een nieuwe regenboogvlag gehesen_edited.jpg
  • U kunt bidden voor gerechtigheid en vrede voor landen en mensen dichtbij en veraf

  • U kunt bij de Diaconie aangeven dat u oproepbaar bent voor concrete tijdelijke hulp aan gemeenteleden

  • U kunt vrijwilliger worden bij Vluchtelingenwerk Wageningen, het Diaconaal Inloophuis of Schuldhulpmaatje op Markt 17

  • U kunt binnen de Diaconie actief worden, bijvoorbeeld als diaken voor vluchtelingen of armoede

  • U kunt de Diaconie financieel steunen in de dienst op zondag, of via een eenmalige of periodieke gift

  • U kunt als individu of met een groep van mensen (een leeskring, eetkring, buurtkring, etc.) een bestemming van een collecte voorstellen (die verdubbeld wordt door de Diaconie).

Wat kunt u doen?

bottom of page