top of page
DSC_6827_edited.jpg

Geloofsbeleving Lukas

De Protestantse wijkgemeente Lukas is een veelkleurige gemeente. Ze bestaat uit gelovigen met uiteenlopende geloofsopvattingen, leeftijden en achtergronden. We vormen een levendige gemeenschap die oog heeft voor elkaar, voor de omgeving waarin we kerk zijn en voor de snelle ontwikkelingen in onze (wereld)samenleving. We proberen elkaar vast te houden en met elkaar op weg te gaan naar de toekomst die God ons beloofd heeft.

De eredienst staat centraal als plek van viering, lering en bemoediging. Daar luisteren we naar Gods woord, ontmoeten we Christus en elkaar.

Onze wijkgemeente maakt, samen met de wijkgemeente Johannes, deel uit van de Protestantse Gemeente te Wageningen en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Wijkgemeente Lukas viert haar erediensten in twee gebouwen in Wageningen: de Bevrijdingskerk en de Grote Kerk.

"Geloven doe je. Geloven deel je. Geloven draagt je"

kracht putten uit het geloof, tijd nemen voor God en mensen

We willen een gemeente zijn die kracht put uit het geloof, tijd neemt voor God en mensen. Een gemeente die gestimuleerd wordt in de ontmoeting met God en die wil groeien in het geloof en het omzien naar de ander. Niet alleen binnen de kerk, maar ook daarbuiten.

 

De zondagse viering, waarin we God en elkaar ontmoeten en samen zingen en vieren, is daarvoor een belangrijke inspiratiebron.

 

Als kerk willen we ons verbinden met de omgeving waarin we wonen en leven, door er te zijn: gastvrij, pastoraal en diaconaal. We zijn een open kerkgemeenschap en bieden plaats aan ieder die dat wil om te ontdekken wat geloven betekent en wat Gods woord inhoudt.

 

Daarom is het geloofsgesprek over wat ons beweegt van groot belang. Doordat we ambitieus en creatief zijn en oog hebben voor jong en oud is er een groot aanbod van groepen en activiteiten.

bottom of page