top of page

Rumah Kita

een vierplek binnen Lukas

Wijkgemeente Lukas heeft al vele jaren een band met Rumah Kita, verpleeghuis voor Indische en Molukse ouderen.

Onder haar verantwoordelijkheid is er elke

zondag in de Kapel een viering. Deze vieringen zijn allereerst bedoeld voor de bewoners van Rumah Kita, maar ook familieleden en belangstellenden van buiten het verpleeghuis zijn van harte welkom.

De vieringen zijn laagdrempelig en verschillen per zondag van sfeer, afhankelijk van de voorganger. Want ook Molukse predikanten en voorgangers met een Indonesische achtergrond gaan regelmatig voor. Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken eventueel aangevuld met oude, bekende liederen uit Johan de Heer die soms ook in het Indonesisch worden gezongen.

De huidige geestelijk verzorger, Emmy Kwakkel, heeft een zending vanuit wijkgemeente Lukas. Ook zijn er vier ouderlingen en een diaken bevestigd met speciale opdracht ‘Rumah Kita’. Samen met vele vrijwilligers maken zij het mogelijk dat er elke zondagochtend een kerkdienst gehouden kan worden.

De diensten beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer 50 minuten.

 

Rumah Kita

Plein 15 Augustus 1

6708 AL Wageningen

tel. Emmy Kwakkel: 06-122 520 36

e-mail: emmy.kwakkel@zinzia.nl

bottom of page