top of page
Copy of Kerkbanner_edited_edited.jpg

Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) is sinds januari 2007 een verenigde plaatselijke gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland en telt ongeveer 2.700 geregistreerde leden

Twee stromen één gemeente

De Protestantse Gemeente te Wageningen bestaat uit de hervormde wijkgemeente Johannes en de protestantse wijkgemeente Lukas en het studentenpastoraat (waarbinnen de PGtW, de RK-kerk en de Doopsgezinde Gemeente in Wageningen samenwerken).

Analoog aan de delta van de Rijn, waaraan Wageningen ligt, kan onze gemeente in geestelijk opzicht als een tweestromenland worden gezien. Er is een orthodoxe stroming in de wijkgemeente Johannes en een meer liberale stroming in de wijkgemeente Lukas. Het studentenpastoraat richt zich op alle studenten in het hoger onderwijs, ongeacht hun kerkelijke achtergrond of levensbeschouwing. Ondanks deze grote verscheidenheid binnen de protestantse gemeente werken de twee wijkgemeenten op een aantal fronten nauw samen.

Onze Missie

Verscheidenheid

In en met de verscheidenheid zien wij onszelf als één geloofsgemeenschap. Hierin bieden wij elkaar de ruimte om aan de wijkgemeenten te bouwen op basis van wederzijdse erkenning en in verantwoordelijkheid voor elkaar. Vanuit de verschillende geloofsbelevingen laten wij ons voeden door de liefde van Christus in zorg en hulp voor elkaar. In het cultureel en maatschappelijk veelkleurige Wageningen willen wij een dienstvaardige en uitnodigende kerk-gemeenschap zijn.

"Wij voelen ons als gemeente van Christus tot dienst aan God en onze medemensen geroepen. Daarbij willen wij het onderlinge geloofsgesprek bevorderen om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen."

Samen

willen wij als gemeente zichtbaar zijn in onze stad, hetzij met missionaire activiteiten hetzij door diakonaal handelen. Andersgelovigen in Wageningen willen wij open en met respect benaderen en ons inzetten voor tolerantie en vrije meningsuiting. Zo wil de PGtW een dynamische gemeente zijn.

Er worden tal van activiteiten georganiseerd ofwel door de PGtW als geheel ofwel door de afzonderlijke wijkgemeenten, ieder vanuit hun eigenheid.

Twee locaties

De Protestantse Gemeente te Wageningen houdt haar erediensten op twee locaties:

De Grote Kerk (Markt 1) en De Bevrijdingskerk (Ritzema Bosweg 18)

bottom of page