top of page
IMG_3711.jpeg

Kerkbalans - Periodieke gift

Met een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra!

Een bekende aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting is de aftrek van giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse gemeente te Wageningen is een ANBI en dus zijn giften aan de kerk aftrekbaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften. Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen, de drempel en het plafond.

 

Periodieke giften geven meer ruimte. Deze zijn ook aftrekbaar als u geeft aan een ANBI, maar de grenzen zijn dan niet van toepassing. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost. Uw gewone giften inruilen voor periodieke giften kan dus een hogere aftrekpost opleveren en u inkomstenbelasting besparen; een besparing die u kunt doorgeven aan de kerk. We geven u serieus in overweging hierover na te denken.

Notariële akte wordt vervangen door onderhandse akte

Vanaf 2014 is het mogelijk om een onderhandse akte te gebruiken voor een periodieke gift aan een ANBI. Het kabinet wil hiermee meer flexibiliteit bieden voor beide partijen, de gever en de ontvanger, en een besparing op de (notaris)kosten.

Het is mogelijk om voor bedragen vanaf € 50 een vijfjarige schenkingsakte op te stellen. Dit kan voortaan dus zonder tussenkomst van een notaris. De omvang van de geschonken bedragen moet telkens gelijk zijn, net als de periode tussen de betaling van de bedragen.

De Belastingdienst heeft een onderhandse akte opgesteld en is bij het Kerkelijk Bureau, Markt 17 (tel. 412207) verkrijgbaar.

De onderhandse akte kan op elk moment in het jaar worden getekend en geldt dan voor betalingen vanaf dat moment.

U kunt net als bij de hypotheekaftrek de periodieke gift laten meetellen bij de vooraftrek.

U kunt bij het bepalen van uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans dus al rekening houden met de te verkrijgen aftrek vanwege een periodieke gift. U kunt daardoor meer toezeggen zonder dat het u geld kost!

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij het Kerkelijk Bureau. Tel.: 0317 412207.

Met vriendelijke groet,
Jan Bakker, voorzitter

 

Rekenvoorbeeld 1 (op basis van gegevens voor 2014)

Stel dat uw verzamelinkomen zodanig is dat u in uw hoogste belastingschijf 30% loonheffing en belasting betaalt. Als u € 600 per jaar zou geven als gewone gift kunt u dat maar gedeeltelijk aftrekken; waarschijnlijk hebt u dat nooit gedaan.

Geeft u € 600 per jaar als periodieke gift dan bespaart u € 180. Als u na aftrek van het belastingvoordeel € 600 netto zou willen geven, kunt u dat bereiken door € 857 te geven. Na teruggave van 30% van € 857 = € 257 hebt u netto € 600 gegeven.

Rekenvoorbeeld 2 (op basis van gegevens voor 2014)

Stel dat uw verzamelinkomen zodanig is dat u in uw hoogste belastingschijf 42% loonheffing en belasting betaalt. Geeft u € 800 per jaar als periodieke gift dan bespaart u € 336. Als u na aftrek van het belastingvoordeel € 800 netto zou willen geven, kunt u dat bereiken door € 1.379 te geven. Na teruggave van 42% (= € 579) hebt u netto € 800 gegeven.

Het formulier voor een periodieke gift kunt u hier downloaden.

bottom of page