top of page

TFC Iljo de Keijzer

Inmiddels werkt Iljo de Keijzer al weer heel wat jaren in de Filippijnen. In 2005 is Iljo voor de eerste keer vanuit de kerkelijke gemeenten in Wageningen uitgezonden als zendingswerker. Iljo werkt daar voor de GZB in samenwerking met OMF.

Het werk van Iljo


Iljo is vanaf 1 januari 2009 werkzaam als Assistent Nationaal Directeur van ACTS (ABCCOP Christelijke Theologische School). Een vorm van TEE (afstands Bijbelschool) voor dominees en kerkwerkers in verafgelegen provincies. Zij kunnen over het algemeen niet naar een van de Bijbelscholen omdat die te ver weg zijn. En vaak als iemand hun studie betaalt, willen ze na 4—5 jaar niet meer terug naar het arme leven op het platteland, maar blijven ze in Manilla hangen. ACTS heeft al vele dominees een goede basistraining gegeven voor hun werk.

 

Meer leest u op haar website http://iljo.algemeenbekend.nl Hier vindt u ook de nieuwsbrieven die Iljo één keer per kwartaal schrijft. Zo blijft u op de hoogte.

Rol TFC

De TFC is de schakel tussen Iljo de Keijzer in de Filippijnen en mensen in Nederland. Dat zijn alle mensen die haar en haar werk in de Filippijnen steunen op allerlei manieren: familie, vrienden, en de kerkelijke gemeenten. De TFC verzorgt de communicatie tussen Iljo en de mensen in Nederland door over haar werk te vertellen en fondsen in te zamelen. Het doel hiervan is meeleven met Iljo in haar werk en met de mensen in de Filippijnen en hen te steunen met gebed en geld.
 

Daarnaast is de TFC er ook voor Iljo de Keijzer zelf. We ondersteunen bij allerlei praktische zaken als het zoeken van onderdak bij verlof, het onderhouden van contact met de donateurs en de kerkgemeentes. En uiteraard spannen we ons, samen met de achterban in om te zorgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Als er moeilijke momenten zijn proberen we haar een luisterend oor te bieden en waar mogelijk te helpen.

 

Maar ook u hebben we nodig!

Wij zijn heel dankbaar dat we samen met vrienden, familie- en gemeenteleden het werk van Iljo mogelijk kunnen maken. Maar ook u hebben we nodig. Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van Iljo mogelijk te maken. Eenmalige giften zijn (uiteraard) welkom. Maar voor de nodige continuïteit willen wij u vragen een vaste toezegging te doen voor langere tijd. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een maandelijkse bijdrage. Dit geeft ons een beter spreiding van inkomsten.


U kunt dit onder ander doen door dit Machtigingsformulier in te vullen en naar ons toe te sturen.
 

De leden van de Thuisfrontcommissie zijn:

Namens de familie van Iljo:

Peter Quik uit Hedel Secretaris

 

Namens de Protestantse Gemeente te Wageningen:

Jan-Willem Lapoutre Penningmeester

Annemieke van Berkel PR

Els Upperman Voorzitter

Bankrekening:

Voor de uitzending van Iljo is onder het huidige contract jaarlijks €20.000 nodig. Door de GZB en OMF wordt verhoogt naar ca. €31.000.

Diaconie Protestantse Gemeente te Wageningen
Postbus 166, 6700 AB, Wageningen, Nederland
IBAN: NL 53 RABO 0329 2015 81

bottom of page