top of page

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO commissie bestaat uit leden die zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking een warm hart toedragen en afkomstig zijn uit de wijkgemeentes Johannes en Lukas.

De ZWO commissie heeft drie aandachtsvelden:

  1. Zending,

  2. Werelddiaconaat en

  3. Ontwikkelingssamenwerking.

 

De ZWO commissie komt eens per twaalf weken bij elkaar en draagt zorg voor de continuïteit. Kleinere werkgroepen binnen de commissie organiseren concrete activiteiten. Graag willen we bij deze activiteiten gemeenteleden actief betrekken. Spreekt bovenstaande u aan, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten over de activiteiten? lees hier het jaarverslag 2023 van ZWO  

Het verslag van vorig jaar staat nog op de site via jaarverslag 2022 van ZWO

bottom of page