top of page
11062b_d65a2df3360b41c7b37c7f41d37de7ff~mv2_edited.jpg

Beleidsplan en Speerpunten van onze Gemeente

 

Beleidsplan 2023 - 2027 "Gedragen op adelaarsvleugels"

De Protestantse Gemeente te Wageningen is in januari 2007 ontstaan door een samengaan van de Hervormde Gemeente te Wageningen en de Gereformeerde Kerk te Wageningen. De Protestantse Gemeente Wageningen bestaat momenteel uit twee wijkgemeenten: Johannes en Lukas en daarnaast is er ook studentenpastoraat.

De samenhang tussen de wijkgemeenten, het studentenpastoraat en de Algemene kerkenraad zien wij terug in het beeld van de adelaar en haar jongen:

“Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid.”

(Deut. 32: 11,12).

Die mij droeg op adelaarsvleugels,

die mij hebt geworpen in de ruimte,

en als ik krijsend viel, mij ondervangen

met uw wieken en weer opgegooid,

totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

(Huub Oosterhuis, ‘Die mij droeg’, Verzameld Liedboek 238)

 

Het beeld van de arend (of adelaar) geleid, gedragen en geworpen in de ruimte is een inspirerend beeld. Immers, de adelaar wordt vaak in de Bijbel als symbool voor barmhartigheid, kracht, moed en vrijheid gezien. Barmhartigheid houdt in omzien naar elkaar en naar anderen. Kracht en moed hebben we nodig om kerk te zijn in deze tijd en zeker ook

naar de toekomst toe. Vrijheid om te vliegen en te vertrouwen zal ons geloof ons geven.

Geworpen zijn we in de ruimte, maar geleid en gedragen door onze God, kunnen de wijkgemeenten en het studentenpastoraat vliegen op eigen kracht. De algemene kerkenraad speelt echter nog een belangrijke rol en ondervangt de wijkgemeenten en het studenten-pastoraat waar nodig. Het nest van de adelaars is stevig en wordt zorgvuldig onderhouden. Zo wil de algemene kerkenraad er zijn voor de wijkgemeenten en zo wil de Algemene

kerkenraad weer een hoofdstuk toevoegen aan de gemeenschappelijke traditie van de Protestantse Gemeente in Wageningen.

Doel en opdracht

Met dit beleidsplan willen als algemene kerkenraad uiting geven aan onze wens om als Protestantse Gemeente Wageningen concrete stappen te zetten richting de toekomst. Als algemene kerkenraad ondersteunen wij vooral het primaire werk van de wijkgemeenten Johannes en Lukas, het studentenpastoraat, het college van diakenen en kerkrentmeesters en stimuleren we de samenhang tussen die geledingen. Dragende taken als beheer, financiën en

externe communicatie zijn daar een onderdeel van. Wij hebben nauwelijks een eigen ‘activiteitenagenda’.

Tien beleidsvoornemens, uit te werken in jaarlijkse plannen, moeten ons helpen een gezamenlijke focus en lijn aan te brengen in onze ondersteuning en ons gezicht naar buiten als Protestantse Gemeente Wageningen.

Onze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op onze missie en visie als gemeente, onze evaluatie van de afgelopen periode en ons inzicht in de huidige situatie en de kansen richting de toekomst. In het plan zullen we deze genoemde onderdelen één voor één bespreken.

Ons plan kunt u hier lezen.

bottom of page