top of page

Eredienst

Wijkgemeente Johannes houdt zijn zondagse erediensten 's ochtends om 09.30 uur en 's avonds om 18.30 in de Grote Kerk, Markt 1.  In de ochtenddiensten is er wekelijks kinderoppas voor de allerkleinsten en Kindervertelling voor kinderen van de basisschool. 

U bent van harte welkom in beide diensten.

Eredienst - Introductie

Zoals al verwoord in ‘Missie en Visie’ staat in onze gemeente de eredienst centraal, welke tweemaal per zondag gehouden wordt. 
 
De avonddienst heeft regelmatig het karakter van een leerdienst. Daarin draait het om geloofsonderricht en toerusting. Dit sluit aan bij discipelschap; de gemeente is ook een lerende gemeente.  De leerdienst kan aan de hand van de Heidelbergse Catechismus, of meer thematisch (bijv. series over relaties/werk/apologetiek etc.) vorm krijgen.
 
De kerkenraad wekt de gemeente op om getrouw de erediensten te bezoeken, naar het woord van de apostel in Hebreeën 10 : 25: “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.”
 
De eredienst is de ontmoetingsplaats met God en met elkaar en biedt een thuis voor jong en oud. We vinden het belangrijk dat aan de kinderen in de erediensten aandacht wordt besteed en dat zij worden betrokken bij de woordverkondiging, opdat het ook voor hen duidelijk wordt waarom het ten diepste gaat in de kerk.
Bij het binnenkomen voor de eredienst worden gemeenteleden en gasten welkom geheten door een welkom commissie. Deze welkom commissie kan bestaan uit gemeenteleden en de ouderling van dienst. Wij hopen hierdoor dat gasten zich welkom voelen en in de gelegenheid zijn om hun vragen te stellen. Ook aan het begin van de dienst worden gasten bij de mededeling welkom geheten.

 

Liturgie

Voor de woordverkondiging en het werk in de gemeente wordt gebruikt gemaakt van de Herziene Statenvertaling.  Voor de liturgische formulieren in de erediensten wordt gebruik gemaakt van de hertaalde liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie.

Lees hier verder over ons beleid met betrekking tot het zingen van psalmen en liederen in de eredienst

DSC_6208_edited.jpg

Voor jongste kinderen (groep 1 t/m 4)  is er m.u.v de zomervakantie wekelijks Kindervertelling. Om de week zijn ook de oudere kinderen (groep 5 t/m 8) hier van harte welkom.  Een plek die aansluit bij de eigenheid van het kind, de eigen wijze waarop een kind gelooft en een plek die mogelijkheden biedt voor een aanpak die aansluit bij dat eigene van het kind.

Kinderen die de kindervertelling verlaten worden door de predikant van harte uitgenodigd om voortaan de gehele eredienst aanwezig te zijn. Het afscheid gebeurt bij voorkeur op de laatste zondag voor de zomervakantie.
In de vier adventsweken lezen kinderen van de gemeente voor de dienst een tekstgedeelte uit de Bijbel en steken een adventskaars aan. Het aansteken van een kaars symboliseert dat Jezus, het Licht der wereld, gekomen is naar onze aarde. De predikant organiseert dit liturgisch gebruik samen met de leiding van de kindervertelling.

Uitleg en toepassing in de prediking zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De gekruisigde Jezus Christus is het middelpunt van de prediking (1 Korinthe 2:2). Het geloof in Jezus Christus staat hierin centraal. In de prediking komt het werk van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest aan de orde. De gelovigen worden vermaand, vertroost en onderwezen en zij die zich nog niet bekeerd hebben, worden opgeroepen tot bekering.

DSC_6728_edited.jpg

Praktische zaken rondom de eredienst

Lees op deze pagina meer over:

  • Auto-ophaaldienst

  • Bloemen

  • Kinderoppas

  • Kindervertelling

  • Kindernevendiensten 

  • Welkomstcommissie

  • Viering Heilig Avondmaal

  • Kerkelijke inzegening van het huwelijk

  • Bediening Heilige Doop

  • Begrafenis

bottom of page