top of page

Kerkblad

‘Om de Kerk’ is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wageningen, dat elke maand verschijnt. Hierin vindt u informatie over de kerkdiensten en nieuws uit de wijkgemeenten. Kopij insturen via omdekerk@live.nl.

Voor € 14,50 per jaar ontvangt u het kerkblad thuis. U kunt hiervoor contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Log in voor het bekijken van de digitale versie via de 'voor leden' pagina.

bottom of page