top of page

Programma seizoen 2023-2024 een introductie

1 sep. 2023

Datum:

Het afgelopen seizoen hebben wij nagedacht over de term ‘Vorming en Toerusting’. Als je op Google afbeeldingen zoekt van deze term, dan zie je dat het bij uitstek een protestants begrip is. Maar wat is het eigenlijk?


Voor ons zijn belangrijke elementen van ‘vorming’: wijzer worden, je leven kunnen aanpassen, kennis opdoen, leren en verrijking van je blikveld, nieuwe mogelijkheden ontdekken. ‘Toerusting’ gaat o.a. over problemen/onderwerpen in de maatschappij, je werk of persoonlijke omgeving. Het gaat dan niet zelden om thema’s die mensen benauwen (bijv. klimaatcrisis of het grote aantal scheidingen) en proberen perspectief te bieden. Het kan ook gaan om hypes te onderkennen,  putten uit rijkdom en traditie, toekomstbestendig worden of blijven. Of om toerusting tegen de trend dat God en geloven niet of nauwelijks bespreekbaar zijn in de maatschappij. Of om discussie over maatschappelijke thema’s  vanuit Bijbels perspectief.  ‘Vorming’ en ‘toerusting’ overlappen elkaar soms of lopen in elkaar over.


Maar hoe doe je dat dan? We constateren dat veel van de deelnemers aan het V&T programma de 65 al gepasseerd zijn. We willen deze deelnemersgroep graag behouden maar tegelijkertijd ook andere leeftijdsgroepen aanspreken en andere vormen toepassen. En de discussie en interactie tussen jong en oud bevorderen. Niet alleen ‘intellectuele’ lezingen, ook theater, bibliodrama, en avonden waar de nadruk op discussie, samenzijn en uitwisseling van ideeën ligt.


Een aantal activiteiten is bewust gepland op een vrijdag en een enkele keer op een zaterdag. Dit om mensen die door de week geen tijd of energie over hebben, de gelegenheid te geven deel te nemen. We hebben ook pogingen gedaan om met andere groepen samen te werken: we doen dit seizoen twee activiteiten samen met Spectrum, het studentenpastoraat.


Rest nog Carja Butijn en Netty van Marle hartelijk te bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Zij verlaten de commissie per 1 september.


Namens de Commissie Vorming en Toerusting,

 

Arend Jan van Bodegom,

voorzitter


bottom of page