top of page

Vorming en Toerusting 23/24

Hoort en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid. Het zaad dat op de rotsachtige bodem is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.

 

Mattheüs 13: 18-23

Aanmelding voor de activiteiten kunt u op verschillende manieren doen, bij voorkeur doen via de link hieronder.
U kunt zich ook op de volgende manieren inschrijven:
 
1. U kunt zich per cursus inschrijven door deze hieronder te openen per cursus
en op ‘klik hier om je in te schrijven’ te klikken.

2.U kunt een mail sturen naar ventwag@gmail.com en daarin de nummers van de activiteiten opgeven.
Vermeld in de mail graag ook uw naam en telefoonnummer.

Programma seizoen 2023-2024 een introductie

Programma seizoen 2023-2024 een introductie

1. Rol van de kerk in de slavernij

Hoe kon het gebeuren dat de kerk slavernij ging goedpraten en zelfs van een theologisch fundament voorzag? Dr. Martijn Stoutjesdijk, onderzoeker bij de Protestantse Theologische Universiteit geeft zijn visie

1. Rol van de kerk in de slavernij

2. SchuldHulpMaatje: wat is het, waarom doet de PGtW eraan mee en hoe werkt het?

SchuldHulpMaatje is een organisatie die zich richt op mensen met financiële problemen. Namens onze kerk is Carja Butijn betrokken bij deze organisatie. Wat doen ze eigenlijk en hoe doen ze het?

2.	SchuldHulpMaatje: wat is het, waarom doet de PGtW eraan mee en hoe werkt het?

3. Armenië: cultuur en godsdienst

Onze gemeenteleden Armen Davtyan en Narine Shahbazyan willen samen met enige vrienden een Armeense maaltijd bereiden en informatie over hun vaderland Armenië geven.

3. Armenië: cultuur en godsdienst

4. Kwetsbare liefde: de kerk, de islam en de drie-enige God

Dr. Bernard Reitsma , hoogleraar kerk en theologie met als aandachtsveld Islam aan de Protestantse Theologische Universiteit, zal zijn visie geven over de vraag hoe de kerk in de ontmoeting met moslims kan laten zien wie Jezus werkelijk is.

4. Kwetsbare liefde: de kerk, de islam en de drie-enige God

5. Vrij zinnig geloven

Kun je (blijven) geloven als je ook je verstand wilt (blijven) gebruiken? Deze eeuwenoude vraag komt aan bod op drie woensdagavonden. Inleider is Ds. Arie Boelhouwer.

5. Vrij zinnig geloven

6. Maak je relatie sterk

De workshop ‘Maak je relatie sterk’ gaat over het bouwen aan een gelukkige en duurzame relatie. De avond wordt verzorgd door Joke de Vries en Michiel Gouman van Buro Nij.

6. Maak je relatie sterk

7. Bibliodrama-avonden rond Exodus

Bibliodrama is een speelse methode om in de huid van figuren in (bijbel)verhalen te kruipen. Op drie avonden verkennen we met diverse werkvormen verhalen uit het Bijbelboek exodus. De avonden worden begeleid door Guido de Bruin, verhalenverteller en begeleider van bibliodrama.

7. Bibliodrama-avonden rond Exodus

8. Sabbatsjaar als kans voor gerechtigheid

Het Bijbelse begrip sabbatsjaar (Shmita) kan ook worden toegepast in de landbouw, waar welvaart wordt ontwikkeld in verbinding met de Schepper en in belang van medemens en milieu. Ds. Gert Dekker zal vertellen over wat hij van Shmitsa in Israël gezien heeft.

8. Sabbatsjaar als kans voor gerechtigheid

9. Meditatief Bijbellezen

In de stilte kun je leren luisteren naar wat er leeft in je ziel. Eén van de oudste manieren is meditatief Bijbellezen. Evelien Gardebroek zal enkele avonden gedurende Advent en Veertigdagentijd begeleiden.

9. Meditatief Bijbellezen

10. Klimaat en rechtvaardigheid

In de komende jaren zullen we vele maatregelen moeten nemen om de problemen rond klimaat aan te pakken. Onder begeleiding van Arend Jan van Bodegom kijken we hoe we kunnen bevorderen dat die maatregelen zo rechtvaardig mogelijk zijn, ook vanuit Bijbels perspectief.

10. Klimaat en rechtvaardigheid

11. Bezoek aan Hoge Veluwe met buitenlandse studenten

In samenwerking met Spectrum, het studentenpastoraat, gaan we in de kerstvakantie met een aantal buitenlandse studenten de Hoge Veluwe bezoeken. De dag wordt afgesloten met een maaltijd.

11. Bezoek aan Hoge Veluwe met buitenlandse studenten

11.1 Bezoek moskee

Als extra activiteit wordt een bezoek aan de Wageningse moskee, Schaepmanstraat 165, georganiseerd

11.1  Bezoek moskee

12. Muziek en zang:
drie avonden rond 'Maria'

Gedurende drie avonden verdiepen we ons in de muzikale inspiratie die Maria heeft opgeroepen bij lieddichters en componisten. De avonden staan onder leiding van Ds. Nico Sjoer en Jonathan Kooman.

12. Muziek en zang: 
drie avonden rond 'Maria'

13. Had je geroepen? – muzikale vertelvoorstelling over roeping en bestemming

In een muzikale vertelvoorstelling reflecteren enkele Bijbelse personages op hun roeping. Artiesten van deze avond zijn Guido de Bruin en muziekgroep Ithaka.

13. Had je geroepen? – muzikale vertelvoorstelling over roeping en bestemming

14. Vreemde vrienden:
over Bijbelboek Job

Onder leiding van Ds. Arie Boelhouwer zullen we gezamenlijk gedeelten van het Bijbelboek Job lezen. . Waarom slaan de vrienden van Job, ondanks hun goede bedoelingen, de plank naar Job toe zo gruwelijk mis?

14. Vreemde vrienden: 
over Bijbelboek Job

15. Dienaar van een vreemde God
– Paulus als geloofsbewerker

In drie avonden proberen we, onder leiding van Ds. Arie Boelhouwer, enkele centrale thema’s van Paulus voor het voetlicht te brengen vanuit Paulus’ Romeinenbrief.

15.	Dienaar van een vreemde God
 – Paulus als geloofsbewerker

16. Earth Day 22 april 2024

Spectrum (het studentenpastoraat) organiseert elk jaar een activiteit rondom Earth Day (22 april). Wij sluiten ons dit jaar bij hen aan om met Nederlandse en buitenlandse studenten in gesprek te gaan.

16. Earth Day 22 april 2024

17. Overige activiteiten in de regio

17.	Overige activiteiten in de regio

colofon

colofon

Inschrijven 

U kunt zich per cursus inschrijven via het onderstaande keuzemenu.

*verplicht in te vullen

Bedankt voor de inzending!

bottom of page