top of page

4. Kwetsbare liefde: de kerk, de islam en de drie-enige God

24 okt. 2023

Datum:

In Nederland is de verhouding met de Islam nooit onomstreden. Los van problematiek rond extremisme, waar gemakshalve niet zelden alle moslims op worden aangekeken, is het voor velen vaak niet zo duidelijk waar christendom en Islam overeenkomsten hebben en waar ze verschillen. En wat is de roeping van de kerk in een multireligieuze wereld?

In zijn belangwekkende boek ‘Kwetsbare liefde: de kerk, de islam en de drie-enige God’ schetst dr. Bernhard Reitsma een Bijbels-theologische visie op deze vraag. Angst, zwart-witdenken en onwetendheid kunnen de beeldvorming van christenen en moslims over en weer simplificeren. Daardoor blijven de onderliggende theologische vragen naar de eigen houding van christenen buiten beeld. Reitsma ontrafelt deze complexe vragen, presenteert een Bijbels-theologisch kader en werkt overtuigend uit hoe de kerk in de ontmoeting met moslims kan laten zien wie Jezus werkelijk is. Hoe kan de kerk tegelijk missionair én profetisch zijn?


Dr. Bernard Reitsma is per 1 september hoogleraar kerk en theologie met als aandachtsveld Islam aan de Protestantse Theologische Universiteit. Tot die tijd werkte hij als bijzonder hoogleraar aan de VU met als leeropdracht de Kerk in de context van de Islam en als lector Diversiteit en Professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool in Ede.


Begeleiding:                 Dr. Bernard Reitsma

Datum:                        Dinsdag 24 oktober 2023

Plaats en tijd:               Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur

Contactpersoon:           Arend Jan van Bodegombottom of page