top of page

17. Overige activiteiten in de regio

1 mei 2024

Datum:

In onze naaste omgeving is nog veel meer te doen wat kerk en maatschappij raakt. Wij verwijzen voor die activiteiten direct door naar de betreffende websites. Opgave via ons is niet mogelijk.


Taalcursus Bijbels Hebreeuws

Met de taalcursus Bijbels Hebreeuws wordt beoogd dat aan het eind van drie jaar het Oude Testament in zijn oorspronkelijke taal kan worden gelezen en begrepen. Lessen vinden eenmaal in de twee weken plaats in Veenendaal. De leerstof wordt thuis eigen gemaakt. De cursus begint in september.

De kosten bedragen € 60,- per jaar.


De taalcursus Hebreeuws is één van de activiteiten van de Werkgroep Hebreeuws in de Vallei. Op de website http://www.hebreeuwsindevallei.nl vindt u alle actuele gegevens.


KerkNet Wageningen

KerkNet Wageningen is een informeel platform waarin twaalf verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen contact met elkaar onderhouden. Zij ontwikkelen verschillende activiteiten die zijn te raadplegen op de website: www.kerknetwageningen.nl

 

Vorming en Toerusting Bennekom en Ede

De commissie Vorming en Toerusting Bennekom biedt ook een zeer interessant  programma aan. Dit is te vinden op www.hetgroeneboekje.nu. Via deze site kunt u zich bij hen aanmelden om de nieuwsbrief regelmatig te ontvangen.

Het programma van Ede is te vinden op: https://www.bespreekhetsamen-ede.nl


bottom of page