top of page

15. Dienaar van een vreemde God
– Paulus als geloofsbewerker

10 apr. 2024

Datum:

 

Paulus’ brief aan de Romeinen geldt als basistekst van christelijk geloof.


Paulus, die moeilijke Paulus, sprak en dacht uiteraard in de taal en in de beelden van zijn tijd. Hij werd gevormd door de joodse Schriftgeleerden en ontwikkelde zich tot een Romeins burger met een mondiale, oecumenische, blik. Hij wist zich door Messias Jezus geroepen om die te verkondigen als Christus voor de wereld. Zo formuleerde Paulus inzichten die tot op vandaag van belang zijn gebleven. In drie avonden proberen we enkele centrale thema’s van Paulus voor het voetlicht te brengen vanuit Paulus’ Romeinenbrief. Aan de orde komen, behalve de joodse oorsprong van het christendom, de begrippen zonde en genade, en vrijheid en verantwoordelijkheid – óók in hun blijvende  betekenis voor vandaag en morgen.


Begeleiding:                Ds. Arie Boelhouwer

Datum:                        Woensdagen 10, 17 en 24 april 2024

Plaats en tijd:               Bevrijdingskerk, 20.00-22.00 uur

Contact persoon:          Ds. Arie Boelhouwerbottom of page