top of page

10. Klimaat en rechtvaardigheid

11 dec. 2023

Datum:

Het thema ‘Klimaat en rechtvaardigheid komt steeds meer in de belangstelling. Een goed voorbeeld van waar het mis kan gaan is de beweging van de Gele Hesjes in Frankrijk. De Franse regering verhoogde de accijns op brandstof om op die manier het gebruik van fossiele brandstof te ontmoedigen. Echter, vele mensen vooral buiten de grote steden, hebben een auto nodig om naar het werk te gaan of om inkopen te doen. Daarbij zijn de afstanden in Frankrijk vaak groter dan bijvoorbeeld in Nederland. Veel mensen konden helemaal niet op het gebruik van de auto bezuinigen, voor hen werd het leven alleen maar (veel) duurder. Dat werd als onrechtvaardig gezien en een nieuwe beweging werd geboren. De les is: een klimaatmaatregel die als onrechtvaardig wordt gezien kan contraproductief werken en ook andere klimaatmaatregelen in diskrediet brengen.

                                                                                   

In februari 2023 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een belangwekkend rapport uit onder de titel ‘Rechtvaardigheid in klimaatbeleid; over de verdeling van klimaatkosten’. Hierin worden 10 beginselen van rechtvaardigheid in klimaatbeleid genoemd, ondergebracht in vier categorieën. Op de discussieavond zullen deze beginselen kort worden ingeleid. Zij dienen als kapstok voor onze discussie.


Wij verwachten het Koninkrijk van de Heer, gebaseerd op Bijbelse beginselen van rechtvaardigheid. De Bijbel is geschreven in een tijd waarin de klimaatdiscussie zoals die nu gevoerd wordt, niet bestond. Maar toch, we kunnen proberen meer helderheid te krijgen over hoe klimaat en rechtvaardigheid samen kunnen gaan vanuit Bijbels perspectief. Uw inleider zal u de oplossing niet geven. In plaats daarvan zullen we proberen van elkaars ideeën te leren. We stellen elkaar in groepen de volgende vragen:

1.     Dekken de tien WRR beginselen de beginselen van rechtvaardigheid zoals die in de Bijbel gestalte wordt gegeven? Ontbreekt er iets of staan er beginselen in die vanuit Bijbels perspectief niet belangrijk zijn?

2.     Zijn alle tien beginselen even belangrijk of zijn er die veel belangrijker zijn? Zo ja, welke en waarom?

3.     Kunnen wij de belangrijkste beginselen ook in ons eigen leven en/of in het functioneren van onze PGtW gestalte geven? Zo ja, hoe?

 


Klimaat is een onderwerp dat vooral de jongere en toekomstige generaties zal raken. We hopen we op een discussie waarin jong en oud vertegenwoordigd zijn.

  

Begeleiding:                Arend Jan van Bodegom

Data:                          Maandag 11 december 2023

Plaats en tijd:               Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur

Contactpersoon:          Arend Jan van Bodegombottom of page