top of page

Collectebonnen

Tijdens de collecte kunt u contant geld geven, maar ook collectebonnen. De Protestantse gemeente te Wageningen heeft een ANBI-status, waardoor uw gift aftrekbaar is bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

Collectebonnen

Digitaal collecteren via bank en Appostel-app is tegenwoordig sinds 2020 de normaalste zaak.
We zijn dankbaar voor alle digitale betalingen die we mogen ontvangen.

Toch zijn er nog genoeg mensen die bij de “dienst van offerande” op zondag toch graag of liever iets stoffelijks in de collectezak willen doen. Dit is munt- en papiergeld ,maar ook nog collectebonnen. Hoewel dit systeem misschien door de mogelijkheid van digitaal betalen niet meer zo noodzakelijk is, merken we dat er ongeveer 50 vaste afnemers zijn.

Omdat de collectebonnen nu op zijn hebben we nieuwe besteld, maar nu met een waarde van € 2,- per bon. We vinden dit beter passen anno 2023. Daarom kunt u vanaf 1 december 2023 collectebonnen bestellen van € 40,- per vel voor 20 bonnen. Daarbij komt € 1,- verwerkingskosten per bestelling.

Bestellen via NL 51 RABO 0373 731 892 met vermelding van naam èn adres

Namens College van Kerkrentmeesters, Dik Sipma- penningmeester

bottom of page