top of page

Johanneskoor

Het Johanneskoor is in 1992 opgericht vanuit de Rooms-katholieke Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat te Wageningen.

Het Johanneskoor is een gemengd koor, met leden van verschillende kerkgenootschappen, dat zowel in de Rooms-katholieke parochie, als ook in de protestantse Lukasgemeente in Wageningen zingt. Soms zingt het koor ook in andere kerken of bij speciale vieringen.


Het repertoire bestaat vooral uit nieuwe Nederlandstalige liturgische muziek.


www.johanneskoor.nl

bottom of page