top of page

Ontmoet Elkaar Groep

Het doel van deze groepen is dat gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Wageningen elkaar in hun eigen woonomgeving leren kennen en ontmoeten. Zo’n groep bestaat uit ongeveer 10 adressen en komt een keer of drie à vier per jaar bij elkaar.

Achterliggende gedachte is dat het vreemd is dat je in je eigen straat of buurt niet eens weet wie er lid is van je kerkelijke gemeente. De invulling van de bijeenkomsten wordt aan de leden van de groepen zelf overgelaten. Te denken valt aan een nieuwjaarsbijeenkomst, een avond waarbij een thema behandeld wordt, maar ook een gezamenlijke wandel- of fietstocht kan tot de mogelijkheden behoren.

Contactpersoon: Jannie en Jan Figge (jjfigge@kpnmail.nl, 0317-410289)


 

bottom of page