top of page

Beraadsgroep Pastoraat

De Beraadsgroep Pastoraat is één van de beraadsgroepen binnen de Lukas gemeente. Wij zien pastoraat als elkaar ontmoeten, bemoedigen en omzien naar elkaar in de gemeente van Christus, daarbij ons gedragen weten door de kracht van het geloof.

Beraadsgroep Pastoraat

‘Ik zal er zijn’

Pastoraat is naar elkaar omzien in de geest van Jezus Christus; het is de hulp en ontmoeting die wij bieden als kerkgemeenschap, in alle omstandigheden van het leven. ‘Ik zal er zijn’ is onze bron. Er zijn voor elkaar, daar mogen we de Godsnaam waarmaken, en ons leven en geloof delen.

De kernwoorden van het pastoraat in de Lukas gemeente zijn vertrouwen en delen. Met deze woorden is het pastoraat veel meer dan een huisbezoek van de dominee; het gaat niet per se om een theologisch gesprek en het betekent niet dat de bijbel automatisch op tafel komt. Het betekent dat het pastoraat een zaak én taak is van de hele gemeente. Pastoraat gebeurt bij het koffiedrinken na de dienst, bij kringen in en buiten de kerk – eigenlijk op alle plekken waar we elkaar als mens en gemeentelid tegenkomen. We zijn er voor elkaar, we zijn sámen de kerk. Vanuit deze gedachte is de pastorale structuur “Kerk van kringen’ ontstaan.

Aktiviteiten

De beraadsgroep neemt het voortouw in een aantal activiteiten:

• Startzondag in September, waarbij na de zomer een start wordt gemaakt met het kerkelijk werk.
• Theater – en inspiratieweekend, waarbij verbinding wordt gezocht aan de hand van een inspirerend thema en met diverse activiteiten en workshops voor jong en oud.
• Nieuw ingekomenen waarmee kennis wordt gemaakt na de dienst door de predikant en leden van de beraadsgroep pastoraat.
• Huiskamerbijeenkomsten, waarbij elkaar ontmoeten in een informele sfeer voorop staat, aan de hand van een gespreksthema.
• Gedachteniszuil met doopkaarsjes en gedachtenis stenen.
• Gedachtenisdienst begin November, waarin kaarsjes worden gebrand ter nagedachtenis aan overleden gemeenteleden.
• Zomeractiviteiten.

Verbinding met groepen

De beraadsgroep ondersteund en staat in contact met een aantal groepen:

• Werkgroep ‘Kerk van Kringen’
• Bloemendienst
• Autodienst voor kerkbezoek
• Babymand
• Commissie nieuw ingekomenen
• Contact kring (met name voor oudere gemeenteleden)

Leden van de beraadsgroep

Bertus van de Peppel (voorzitter)
Andrea Landman (secretaris)
Ds. Nico Sjoer
Janwillem Liebrand
Barbara ten Hoeve
Elsbeth Poot
Jeltje van Tilborg
Els Schoemaker

Contact
Heb je vragen over de activiteiten van de beraadsgroep? Wil je graag meedoen?
Stuur een bericht naar: bgpastoraat@gmail.com, of spreek een van de leden aan in de kerk.

bottom of page