top of page

Het Steunfonds Vluchtelingen

Het Steunfonds Vluchtelingen

Het geld voor het fonds komt van de diaconieën van verschillende kerken, waaronder de Protestantse Gemeente, de Rooms Katholieke Parochie en de Arboretumkerk -Vrijzinnig op weg (zie https://www.kerknetwageningen.nl/steunfonds-vluchtelingen/).

De leden van het fonds beoordelen concrete vragen voor steun die worden aangedragen door de Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland. Het gaat onder andere om bijdragen in leges en griffiekosten, studiekosten, reiskosten, medische kosten en vergoedingen voor tolken. Veel jonge vluchtelingen maken gebruik van schoolvoorzieningen, waarbij de school een deel van de studie financiert. De bijdrage van het Steunfonds is echter nodig voor zaken als vervoer of lesmateriaal. Soms wordt ook steun verleend in de vorm van een rentevrije lening.

Wilt u een vraag stellen over het Steunfonds Vluchtelingen, mogelijk namens vluchtelingen? Neem dan contact op met Barend Deetman (e-mail: bdeetman@planet.nl)

Wilt u het Steunfonds Vluchtelingen sponsoren? Dan kunt u een bedrag overmaken naar NL12 INGB0008242476 tnv Steunfonds Vluchtelingen te Wageningen ovv Mijn gift voor Vluchtelingenfonds.

Hartelijk dank!

bottom of page