top of page

Het Ondersteuningsfonds

Het Ondersteuningsfonds

Een kleine commissie van diakenen van de PGtW (de zgn. Ondersteuningscommissie) behandelt aanvragen. Als het gevraagde bedrag hoger is dan dit bedrag, wordt het dagelijks bestuur van de Diaconie van de PGtW geconsulteerd.
De commissie heeft ook een ‘verwijsfunctie’: zij brengt mensen in contact met (andere) gespecialiseerde hulpinstellingen (zoals Solidez en schuldhulpmaatje van ISOFA), of wijst (wellicht ten overvloede) op de voedselbank, kledingbank en speelgoedbank).

Wilt u aanvraag doen voor financiële ondersteuning (of een vraag daarover stellen? Neem dan per email contact op met Nicoline Beijderwellen van de Lukas wijkgemeente (n.beijderwellen@gmail.com) of Erik Albers (Johannes wijkgemeente) (e_albers@hotmail.com).

Wilt u het Ondersteuningsfonds sponsoren? Dan kunt u een bedrag overmaken naar NL85 RABO 0367 0092 77 tnv Diaconie PGtW ovv Mijn gift voor Ondersteuningsfonds.

Hartelijk dank

bottom of page