top of page

Het Noodfonds Wageningen

Het Noodfonds Wageningen

In 2017 hebben de Wageningse kerken het initiatief genomen om het Noodfonds Wageningen op te richten. Dit fonds richt zich op het verschaffen van incidentele, financiële hulp in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen (https://noodfondswageningen.nl/).

Het fonds (waaraan alle aangesloten kerkelijke gemeenschappen aan bijdragen) wordt beheerd door de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (https://wsida.nl/). Namens de Protestantse Gemeente te Wageningen zit Erik Albers in de werkgroep van het Noodfonds. Joke de Jong en Dick Verkerk zijn betrokken als bestuurslid.

Wilt u een aanvraag voor financiële ondersteuning vanuit het Noodfonds Wageningen doen of een vraag daarover stellen? Stuur dan een mail naar info@noodfondswageningen.nl of gebruik de volgende link: https://noodfondswageningen.nl/?page_id=10

Wilt u het Noodfonds Wageningen sponsoren? Dan kunt u een bedrag overmaken naar Bankrekeningnummer: NL58 RABO 0324 5034 90 tnv Wageningse Stichting Interkerkelijke Activiteiten ovv Mijn gift voor noodfonds.

Hartelijk dank!

bottom of page