top of page

Themadiensten

In samenspraak met de predikant en de werkgroep themadiensten wordt er drie keer per jaar een themadienst gehouden.

Themadiensten

In deze diensten streven we ernaar om het evangelie op een meer eigentijdse manier dicht bij zowel christenen als niet-christenen te brengen. We gebruiken daarvoor de prediking, gebeden, zang en gedichten die aansluiten bij het thema. Het doel hiervan is meer gemeenteleden te betrekken bij de eredienst. De verschillende gaven van het lichaam van Christus kunnen en mogen gebruikt worden. Naast uw gebed is uw bijdrage aan de diensten en of ideeën hieromtrent zeer welkom.

bottom of page