top of page

Het Coventry gebed in Wageningen

Het Coventry gebed voor Vrede en Verzoening is na de 2e Wereldoorlog ontstaan in de Engelse stad Coventry, waar in november 1940 tijdens het bombardement op de stad ook de St. Michael kathedraal verwoest werd. Toen de resten waren afgekoeld en de kerk weer kon worden betreden, vond provoost Howard balken die in de vorm van een kruis lagen. Daarin werd een appèl voor vrede gezien dat navolging moest krijgen.

Inmiddels doen meer dan 160 kerken over de hele wereld mee aan deze beweging. In deze kerken wordt iedere vrijdagmiddag om 12.00u het Coventry gebed voor Vrede en Verzoening gebeden,, waardoor mensen zich over de hele wereld met elkaar verbonden weten. In Nederland zijn de deelnemers de Laurenskerk (Rotterdam), de kerk aan het Bezuidenhout (Den Haag), de Abdijkerk (Middelburg), de Lebuinuskerk (Deventer), de Stevenskerk (Nijmegen), de Walburgiskerk (Arnhem), de Catharinakerk (Doetinchem), de marinebasis in Den Helder, de Martinikerk in Doesburg en de Dom in Utrecht. In Nederland is ook een Coventry Beraad opgericht.


Het Coventry gebed is thuis in de Stad van de Bevrijding, Wageningen, die onder het oorlogsgeweld geleden heeft. De Grote Kerk liep tot tweemaal toe grote schade op, de Johannes de Doperkerk verloor o.a. zijn toren en de Doopsgezinde Kerk én de synagoge, die elkaars buren waren, werden volledig verwoest.


Het Coventry gebed kent een vaste orde van dienst met een eenvoudige vorm. Het gebed wordt iedere vrijdag gehouden om 12.00 uur in de dagkapel van de Johannes de Doperkerk en duurt ca. 20 minuten. De werkgroep Coventry gebed van KerkNet Wageningen zorgt met een groep van twaalf voorgangers, die afwisselend de gebedsviering leiden, dat het gebed wekelijks kan plaats vinden.


Plaats: dagkapel van de Johannes de Doperkerk

Tijd: vrijdag van 12.00-12.20u

Contactpersoon: Martin Keijbets, tel. 411109, e-mail: mkeijbets@kpnmail.nl

bottom of page