top of page

Beraadsgroep Eredienst

De Beraadsgroep Eredienst (BE) van de wijkgemeente Lukas heeft twee taken: het formuleren van beleid en de organisatie van erediensten in de Bevrijdingskerk en de Grote Kerk.

Beraadsgroep Eredienst

Het beleid betreft o.a. vernieuwing van de eredienst, muziek en zang, de Doop, het Heilig Avondmaal en de inrichting van de kerkgebouwen.

De BE adviseert hierin de Kerkenraad. Daarnaast heeft de BE een coördinerende rol ten aanzien van de organisatie van de erediensten: de BE zorgt o.a. voor de dienstroosters, instructies voor ouderlingen en de samenwerking met koren.

Het werk van de BE gebeurt in samenspraak met de predikanten, gemeenteleden (ambtsdragers, werkgroepen, jongeren en anderen) en betrokkenen op het gebied van kerkmuziek (cantororganist, organisten, vertegenwoordigers van koren en anderen).

De BE bestaat uit ongeveer zes leden, waaronder een van de predikanten.

Contactpersoon voor de beraadsgroep eredienst is Wim Huijssoon.

bottom of page