top of page

Uitslag Actie KerkbalansDe tweede telling t/m 8 februari 2024 geeft een resultaat van € 395.530,98 , toegezegd door 941 pastorale eenheden. Alle gevers heel hartelijk dank !!!!


Zonder alle vrijwilligers die de afgelopen weken bezig zijn geweest met de Aktie Kerk-balans zou dit resultaat niet zijn bereikt. Daarom zijn we ontzettend blij en dankbaar dat er weer zoveel vrijwilligers actief zijn geweest. We willen al deze vrijwilligers heel hartelijk danken

voor hun inzet. De begroting 2024 laat echter een te verwachten negatief resultaat zien van € 99.516 (excl. Stimuleringsfonds). Wij hopen dat er nog toezeggingsformulieren binnen komen, omdat er 1.128 pastorale eenheden zijn aangeschreven.


De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Uw bijdrage is onmisbaar voor onze Protestantse Gemeente te Wageningen om ook in de toekomst van

betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Door vandaag te geven,

kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voorstaat.


Mocht u het toezeggingsformulier nog niet hebben ingevuld dan willen wij u vragen dit

alsnog in te doen. Neem bovenstaande gegevens mee in uw overwegingen bij het bedenken wat de kerk u waard is. De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.


Wij verzoeken de gemeenteleden die in hun toezeggingsformulier hebben aangegeven dat

de vrijwillige bijdrage automatische in 12 maandelijkse termijnen van hun bankrekening afgeschreven mag worden, om administratieve redenen de eerste termijn zelf over maken.


Nogmaals hartelijk dank!

Jan Bakker, voorzitter Commissie Geldwerving

ความคิดเห็น


bottom of page