top of page

Lukas kiest een nieuwe Predikant

Op 20 november, werd een gemeenteavond gehouden over het beroepen van een nieuwe

predikant. Roel ter Horst en Maartje Prins van de beroepings commissie lichtten het advies en de gevolgde procedure toe. Daarna werd onthuld wie de kandidaat was: ds. Ina Veldhuizen. Ina is 49 jaar en is 11 jaar predikant in Doetinchem, haar tweede gemeente. Ze woont er samen met haar partner Annelies.De beroepingscommissie legde uit waaruit bleek dat zij zo goed bij het opgestelde profiel past. Daarna vertelde de voorzitter van de Lukas Kerkenraad Willemijn Lammers hoe de besluit- vorming in de kerkenraden is geweest en konden er vragen gesteld worden.


Na de pauze kon de gemeente kennismaken met Ina en werden enkele vragen gesteld. Nadat ze zich weer te- ruggetrokken had, waren er geen vragen meer. Per acclamatie werd het besluit om Ina te beroepen goedgekeurd. Ina werd teruggehaald en met groot applaus en een bos bloemen onthaald. De beroepingscommissie werd hartelijk bedankt met een attentie, net als ds. Gert Dekker die consulent was bij het hele proces. De avond werd besloten met het zingen van lied 324 en daarna was het tijd om het glas te heffen. Het werd een feestelijk samenzijn.

Formeel heeft de gemeente nog vijf dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de pro- cedure, maar gezien de zorgvuldigheid waarmee de beroepingscommissie gewerkt heeft wordt dat niet verwacht. Na het uitbrengen van het beroep heeft Ina nog drie weken be- denktijd.

Comments


bottom of page