top of page

Afscheid Jan Bakker van College van Kerkrentmeesters

Op de college vergadering van 5 februari j.l. nam Jan Bakker afscheid als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters na de maximale zitting periode van 12 jaar als ouderling-kerkrentmeester. Jan heeft zich bijna 30 jaren ingezet voor de plaatselijke kerk. Eerst de Hervormde gemeente (Kerkvoogdij en Diaconie) , later in de PgtW voor beide wijkgemeenten (ouderling kerkrentmeester) .


We zijn Jan zeer dankbaar voor de inzet van zijn vele kwaliteiten en deskundigheid op veel gebieden: Financiën, gebouwen, regelgeving, procedures, overleggen  etc. Daarom konden we als dankbaarheid en waardering hem ten huize van Corien Bos, namens de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Bestuur (VKB)  het gouden draaginsigne met bijhorende oorkonde uitreiken. Een totale verrassing voor Jan!

 

Dientengevolge is Hans Wiggerman benoemd als interim voorzitter, tot iemand anders dit kan overnemen. Het College kampt door het vertrek van Jan en de langdurige ziekte van Ronald Uyleman met zorgen voor de uit te voeren werkzaamheden, temeer daar ook Dik Sipma, Harm Huttinga (administrateur)  en Hans Wiggerman  eind september het College gaan verlaten wegens einde termijn.   Het College verliest hiermee op korte termijn ervaren doeners en “denkkracht”.. We zijn dan ook naarstig op zoek naar opvolgers/kerkrentmeester. Twee uit de wijk Lukas en  één  uit de wijk Johannes.  Daarnaast zoeken we mensen die achter de schermen voor het College (deel) taken op kunnen pakken.   Bijvoorbeeld: jaarrekening opstellen , archief, onderhoud gebouwen. Het werk van een kerkrentmeester is boeiend en veel omvattend.  

Graag  komen we in contact met leden die interesse hebben in deze belangrijke bestuurlijke   taak of horen we graag namen van mensen die geschikt geacht worden.

 

 

De uitreiking aan Jan Bakker van het gouden draaginsigne met oorkonde door Dik Sipma.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

namens het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente te Wageningen,

Comentarios


bottom of page